Portfolio

Kalwaria Zebrzy­dows­ka Tridu­um Paschalne/ Kalwaria Zebrzy­dows­ka Paschal Triduum

Boże Ciało Lipiny/ Cor­pus Christi in Lipiny

Chasy­dzi w Lelowie / Hasidim in Lelów

Żydzi polscy/Polish Jews

Cmen­tarz żydows­ki w Katow­icach / Jew­ish ceme­tery in Katowice

Żydzi Ostrawa, Krnów/Jews Ostra­va, Krnow

Bar­bór­ka / Feast of Saint Barbara

Wyprawa po węgiel / Coal expedition

KWK Makos­zowy pożeg­nal­na Barbórka/KWK Makos­zowy last feast of Saint Barbara

Ostat­ni śląs­ki kow­al / The last Sile­sian blacksmith

Akt / Nude

Fotografia ulicz­na / Street Photo

Szkoła bale­towa w Bytomiu / Bal­let school in Bytom

Nar­o­dziny witrażu / The birth of the stained glass window

Tajem­nice pra­cowni / Secrets of the atelier